CUHK
 
Faculty of Education, CUHK

       
首頁 |  聯絡我們 |  網站地圖 |  ENG
 

首頁  >  聯絡我們
 
 

地 址:

新界沙田香港中文大學教育學院何添樓 G1室

學位教師教育文憑(小學)課程/
學位教師教育文憑 課程
電 話:
(852) 3943 6964; (852) 3943 6721 (小學組)
(852) 3943 6721; (852) 3943 6964 (中學組)
傳真: (852) 2603 6129
電郵:
地圖: